Giới thiệu

Ngày nay internet đã trở nên thông dụng và không thể thiếu trong cuộc sống. Website có vai trò quan trọng trong việc đưa mọi người đến với những thông tin mà mình cần. Website chúng tôi là nơi mang đến thông tin cho người tìm kiếm, rút ngắn khoàng cách không còn gói gọn ở trong phạm vi nhỏ mà phát triển ở mức toàn cầu.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang tin tức đến cho mọi người và giúp họ mở rộng tầm mắt ra thế giới.

Chúng tôi tin rằng ai cũng xứng đáng có tiếng nói và thế giới là một nơi tốt đẹp hơn khi chúng ta lắng nghe, chia sẻ và xây dựng cộng đồng thông qua câu chuyện của chúng ta.

Giá trị của chúng ta dựa trên bốn quyền tự do thiết yếu xác định bản chất con người chúng ta.

 

Tự do ngôn luận

Chúng tôi tin rằng mọi người có thể tự do ngôn luận, chia sẻ quan điểm, khuyến khích đối thoại mở và sự tự do sáng tạo sẽ mang đến tiếng nói mới, dạng thức mới và khả năng mới.[/su_column]

 

Tự do thông tin

Chúng tôi tin rằng ai cũng có thể dễ dàng và tự do tiếp cận thông tin, tin tức là nguồn lực mạnh mẽ cho giáo dục, xây dựng tri thức và ghi lại những sự kiện thế giới, cả lớn và nhỏ.

 

Tự do cơ hội

Chúng tôi tin rằng ai cũng có cơ hội, xây dựng sự nghiệp và thành công theo cách riêng của họ. Chúng tôi cũng tin rằng chính cộng đồng chứ không phải một nhóm nhỏ cá nhân sẽ quyết định nội dung phổ biến.

 

Tự do thuộc về

Chúng tôi tin rằng mọi người đều có thể tìm được cộng đồng hỗ trợ, phá bỏ rào cản, giao lưu quốc tế, đến với nhau vì lợi ích và đam mê chung.

 

 

To Top