Ai đã sáng tạo ra emoji?

By ICTNews - 23/9/17 18 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI