Ảnh: Bán "veo" 20 tấn gừng giúp bà con Hà Giang ngày cận Tết

By DanViet - 17/1/17 67 0

Ảnh: Bán "veo" 20 tấn gừng giúp bà con Hà Giang ngày cận Tết 5 5 2votes
5/5, 2 phiếu

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI