Australia chỉ định Ngoại trưởng Julie Bishop làm Phó Thủ tướng tạm quyền

By TinTuc - 28/10/17 31 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI