Bệnh viện tiết kiệm 2,6 tỷ một năm nhờ chụp chiếu bệnh nhân không in phim

By VNExpress - 15/1/17 46 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI