Chưa tròn 18 tuổi, cô nàng "bắn" 7 thứ tiếng Khánh Vy đã trở thành MC dẫn bản tin thời sự quốc tế

By SoHa - 16/1/17 71 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI