Clip: Container nổ lốp vẫn phóng như bay trên cầu Thanh Trì

By NDT - 6/6/17 53 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI