Cửa hàng bán điện thoại ở Nhật thay toàn bộ nhân viên bằng robot

By ICTNews - 27/10/16 44 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI