Cuộc sống khó khăn của ngư dân huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

By VTV - 7/1/17 82 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI