Đã xóa án tích có được coi như chưa từng phạm tội?

By VietNamNet - 11/6/17 70 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI