Dân bức xúc vì hàng xóm có giấy chứng nhận đất chồng ranh giới?

By VietNamNet - 18/5/17 9 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI