skip to main content

Giới thiệu KHÁT VỌNG SỐNG

Ngày nay internet đã trở nên thông dụng và không thể thiếu trong cuộc sống. Website có vai trò quan trọng trong việc đưa mọi người đến với những thông ti...

Ngày nay internet đã trở nên thông dụng và không thể thiếu trong cuộc sống. Website có vai trò quan trọng trong việc đưa mọi người đến với những thông tin mà mình cần. Website chúng tôi là nơi mang đến thông tin cho người tìm kiếm, rút ngắn khoàng cách không còn gói gọn ở trong phạm vi nhỏ mà phát triển ở mức toàn cầu.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang tin tức đến cho mọi người và giúp họ mở rộng tầm mắt ra thế giới.

Chúng tôi tin rằng ai cũng xứng đáng có tiếng nói và thế giới là một nơi tốt đẹp hơn khi chúng ta lắng nghe, chia sẻ và xây dựng cộng đồng thông qua câu chuyện của chúng ta.

Giá trị của chúng ta dựa trên bốn quyền tự do thiết yếu xác định bản chất con người chúng ta.

 

Tự do ngôn luận

Chúng tôi tin rằng mọi người có thể tự do ngôn luận, chia sẻ quan điểm, khuyến khích đối thoại mở và sự tự do sáng tạo sẽ mang đến tiếng nói mới, dạng thức mới và khả năng mới.

Tự do thông tin

Chúng tôi tin rằng ai cũng có thể dễ dàng và tự do tiếp cận thông tin, tin tức là nguồn lực mạnh mẽ cho giáo dục, xây dựng tri thức và ghi lại những sự kiện thế giới, cả lớn và nhỏ.

Tự do cơ hội

Chúng tôi tin rằng ai cũng có cơ hội, xây dựng sự nghiệp và thành công theo cách riêng của họ. Chúng tôi cũng tin rằng chính cộng đồng chứ không phải một nhóm nhỏ cá nhân sẽ quyết định nội dung phổ biến.

Tự do thuộc về

Chúng tôi tin rằng mọi người đều có thể tìm được cộng đồng hỗ trợ, phá bỏ rào cản, giao lưu quốc tế, đến với nhau vì lợi ích và đam mê chung.

Bạn đồng ý rằng khi sử dụng diễn đàn này, bạn sẽ không phát tán bất kỳ một tài liệu nào có nội dung sai lệch, nói xấu, không chính xác, lạm dụng, khiếm nhã, gây hận thù, quấy rối, khiêu dâm, tục tĩu, và có xu hướng tình dục; hoặc đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư của người khác cũng như vi phạm luật pháp và thuần phong mỹ tục nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và luật pháp quốc tế. Bạn cũng đồng ý rằng không đăng bất kỳ tài liệu nào có bản quyền, trừ khi bạn sở hữu bản quyền hoặc bạn có sự đồng ý bằng văn bản từ chủ sở hữu của các tài liệu có bản quyền đó. Các hình thức tấn công diễn đàn đều bị cấm trên diễn đàn này.

Lưu ý rằng ban quản trị hoặc chủ sở hữu của diễn đàn không thể xác nhận tính hợp lệ của bài viết. Xin nhớ rằng ban quản trị không chủ động theo dõi các bài viết được đăng bởi các thành viên, và vì vậy, ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung bên trong các bài viết đó. Ban quản trị không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoặc hữu dụng của bất kỳ thông tin nào xuất hiện trên diễn đàn. Việc đăng bài viết bày tỏ quan điểm của tác giả, và không nhất thiết phải là quan điểm của diễn đàn này, của các thành viên khác, của các bài viết theo sau, hoặc của chủ sở hữu diễn đàn. Bất cứ ai cảm thấy một bài viết nào đó đi ngược lại thỏa thuận này và các quy định của diễn đàn được khuyến khích thông báo tới ban quản trị hay người điều hành diễn đàn ngay lập tức. Ban quản trị và chủ sở hữu của diễn đàn giữ toàn quyền gỡ bỏ nội dung của những bài viết không phù hợp, trong một khoảng thời gian hợp lý, nếu việc đó là cần thiết. Đây là quy trình áp dụng, tuy nhiên, hãy hiểu rằng việc xóa bỏ hay sửa chữa một phần bài viết có thể không diễn ra ngay lập tức. Chính sách này cũng áp dụng cho cả thông tin trong hồ sơ cá nhân của thành viên.

Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của các bài viết bạn đăng. Hơn nữa, bạn phải bồi thường và giảm thiệt hại cho chủ sở hữu diễn đàn, chủ sở hữu của các trang web liên quan, các thành viên, ban quản trị và các đối tượng đi kèm. Chủ sở hữu diễn đàn có quyền tiết lộ danh tính của bạn (hoặc bất kỳ thông tin liên quan khác thông qua diễn đàn) trong trường hợp khiếu nại chính thức hoặc liên quan đến pháp luật với bất kỳ tình huống nào nảy sinh từ việc bạn sử dụng diễn đàn.

Page Sections — 1 2