Hướng dẫn sử dụng dịch vụ SMS Banking cho khách hàng VNCB

By Admin - 8/1/16 256 0

  1. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ SMS Banking cho khách hàng VNCB   Hỗ trợ khách hàng: Ngân hàng VNCB: 1900 1816 hoặc VNPAY 1900 55 55 77

   [xtable=skin1|border:1|cellpadding:0|cellspacing:0|100%x@]
   {tbody}
   {tr}
   {td}
   TT
   {/td}

   {td}
   NỘI DUNG
   {/td}

   {td}
   CÚ PHÁP gửi 8149
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=colspan:3}
   Dành cho khách hàng có tài khoản tại VNCB và đã đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   1​
   {/td}

   {td}Thông báo biến động số dư tài khoản{/td}
   {td}Hệ thống tự động trả về tin nhắn thông báo tài khoản tăng/giảm{/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   2​
   {/td}

   {td}Vấn tin số dư tài khoản{/td}
   {td}VNCB SD
   Hệ thống sẽ gửi số dư tất cả các tài khoản KH đã đăng ký của VNCB{/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   3​
   {/td}

   {td}Vấn tin số dư một tài khoản xác định{/td}
   {td}VNCB SD SốTàiKhoản
   (Số tài khoản gồm 13 số){/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   4​
   {/td}

   {td}Tra cứu 5 giao dịch gần nhất{/td}
   {td}VNCB LSGD {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   5​
   {/td}

   {td}Tra cứu 5 giao dịch gần nhất của tài khoản xác định{/td}
   {td}VNCB LSGD SốTàiKhoản{/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   6​
   {/td}

   {td}Tra cứu dư nợ tiền vay{/td}
   {td}VNCB DN hoặc VNCB SDTV {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   7​
   {/td}

   {td}Tra cứu dư nợ tiền vay một tài khoản xác định{/td}
   {td}VNCB DN SốTàiKhoản hoặc VNCB SDTV SốTàiKhoản{/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   8​
   {/td}

   {td}Lãi suất tiền gửi{/td}
   {td}VNCB LSTG hoặc VNCB LS TG hoặc VNCB LS {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   9​
   {/td}

   {td}Lãi suất tiền vay{/td}
   {td}VNCB LSTV hoặc VNCB LSV hoặc VNCB LSVay {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   10​
   {/td}

   {td}Tra cứu tỷ giá một ngoại tệ xác định{/td}
   {td}VNCB TG <MãNgoạiTệ> hoặc VNCB TyGia <MãNgoạiTệ> hoặc VNCB TiGia <MãNgoạiTệ> {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   11​
   {/td}

   {td}Tra cứu tỷ giá ngoại tệ mà Ngân hàng có kinh doanh{/td}
   {td}VNCB TG hoặc VNCB TyGia hoặc VNCB TiGia {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   12​
   {/td}

   {td}Tra cứu danh sách chương trình huy động đang thực hiện{/td}
   {td}VNCB CTDB hoặc VNCB CTTK hoặc VNCB KM {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   13​
   {/td}

   {td}Tra cứu lãi suất một chương trình huy động{/td}
   {td}VNCB <MãChươngTrình>{/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   14​
   {/td}

   {td}Tra cứu hướng dẫn sử dụng dịch vụ SMS Banking{/td}
   {td}VNCB HELP hoặc VNCB HLP hoặc
   VNCB TROGIUP {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=colspan:3}Lưu ý:
   • Một số điện thoại có thể đăng ký nhận thông báo biến động số dư và truy vấn thông tin của nhiều tài khoản.
   • Phí dịch vụ Thông báo biến động số dư với tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp là 7000đ/tháng/SĐT/tài khoản.
   {/td}
   {/tr}
   {/tbody}
   [/xtable]
   Hỗ trợ khách hàng: Ngân hàng VNCB: 1900 1816 hoặc VNPAY 1900 55 55 77
   Để xem chi tiết hướng dẫn đăng ký và sử dụng dịch vụ SMS Banking, vui lòng download tài liệu tại đây
    
   Đang tải...

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI