Hướng dẫn sử dụng SMS Banking cho khách hàng BIDV

By Admin - 8/1/16 773 0

  1. Hướng dẫn sử dụng SMS Banking cho khách hàng BIDV   Hỗ trợ khách hàng: 1900 55 55 77/ 1900 92 47/ 04 22200588


   [xtable=skin1|border:1|cellpadding:0|cellspacing:0|bcenter|100%x@]
   {tbody}
   {tr}
   {td}
   TT
   {/td}

   {td}
   NỘI DUNG
   {/td}

   {td}
   CÚ PHÁP gửi 8149
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=colspan:3}
   Dành cho khách hàng có tài khoản tại BIDV và đã đăng ký sử dụng dịch vụ BSMS
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   1​
   {/td}

   {td}Thông báo biến động số dư tài khoản{/td}

   {td}
   Hệ thống tự động gửi tin nhắn về cho quý khách khi tài khoản có biến động​
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   2​
   {/td}

   {td}Khi đăng ký dịch vụ, KH sẽ nhận được tin nhắn yêu cầu thay đổi mật khẩu dịch vụ thanh toán hóa đơn online{/td}

   {td}
   BIDV DMK MậtKhẩuCũ MậtKhẩuMới
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   3​
   {/td}

   {td}Vấn tin số dư tài khoản{/td}

   {td}
   TK SốTàiKhoản (MậtKhẩu)
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   4​
   {/td}

   {td}Vấn tin về thông tin giao dịch cuối cùng{/td}

   {td}
   GD SốTàiKhoản (MậtKhẩu)
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   5​
   {/td}

   {td}Sao kê 05 giao dịch gần nhất tài khoản khác{/td}

   {td}
   5GD SốTàiKhoản (MậtKhẩu)
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   6​
   {/td}

   {td}Vấn tin về kỳ hạn trả nợ tiếp theo{/td}

   {td}
   Tra No (MậtKhẩu)
   (Chưa chính thức triển khai)​
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   7​
   {/td}

   {td}Vấn tin tỷ giá{/td}

   {td}
   TG MãTiềnTệ
   Loại ngoại tệ: USD, EUR, CNY, JPY, SGD​
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   8​
   {/td}

   {td}Vấn tin tỷ giá bất kỳ của ngày bất kỳ{/td}

   {td}
   TG MãTiềnTệ ddmmyy
   Ví dụ: TG USD 080812​
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   9​
   {/td}

   {td}Vấn tin lãi suất tiền gửi{/td}

   {td}
   LS MãTiềnTệ
   Mã tiền tệ: VND, USD​
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   10​
   {/td}

   {td}Vấn tin cước phí thông báo biến động số dư trong tháng{/td}

   {td}
   PHI BSMS mmyy
   (Chưa chính thức triển khai)​
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   11​
   {/td}

   {td}Vấn tin địa điểm đặt máy ATM{/td}

   {td}
   BIDV ATM MãVùng Quận/Huyện
   (Chưa chính thức triển khai)​
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   12​
   {/td}

   {td}Huỷ dịch vụ báo phí tự động{/td}

   {td}
   HUY PHI BSMS
   (Chưa chính thức triển khai)​
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   13​
   {/td}

   {td}Đăng ký lại dịch vụ nhắn tin phí BSMS tự động{/td}

   {td}
   BIDV DK PHI BSMS
   (Chưa chính thức triển khai)​
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   14​
   {/td}

   {td}Huỷ dịch vụ báo lãi suất tự động{/td}

   {td}
   HUY LS
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   15​
   {/td}

   {td}Đăng ký lại dịch vụ nhắn tin lãi suất tự động{/td}

   {td}
   BIDV DK LS
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   16​
   {/td}

   {td}Huỷ dịch vụ báo tỷ giá tự động{/td}

   {td}
   HUY TG
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   17​
   {/td}

   {td}Đăng ký lại dịch vụ nhắn tin tỷ giá tự động{/td}

   {td}
   BIDV DK TG
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   18​
   {/td}

   {td}Huỷ dịch vụ tin nhắn GD tự động{/td}

   {td}
   HUY GD
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   19​
   {/td}

   {td}Đăng ký lại dịch vụ nhắn tin GD phát sinh tự động{/td}

   {td}
   BIDV DK GD
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=colspan:3}
   Dành riêng cho các nhà đầu tư mở tài khoản tại công ty chứng khoán BSC
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   20​
   {/td}

   {td}Để xem thông tin trên HOSE{/td}

   {td}
   INDEX HOSE
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   21​
   {/td}

   {td}Để xem thông tin trên HNX{/td}

   {td}
   INDEX HASTC
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   22​
   {/td}

   {td}Vấn tin thông tin về giá tham chiếu, giá trần, giá sàn, giá vừa khớp, giá mua, giá bán của mã chứng khoán{/td}

   {td}
   CK MãChứngKhoán
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   23​
   {/td}

   {td}Vấn tin số dư tài khoản chứng khoán{/td}

   {td}
   TK SốTàiKhoản SD MậtKhẩu
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   24​
   {/td}

   {td}Vấn tin GD khớp lệnh{/td}

   {td}
   TTL SốTàiKhoản
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   25​
   {/td}

   {td}Vấn tin về lịch sử GD{/td}

   {td}
   TK GD ddmmyy
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=colspan:3}Lưu ý:
   • Một số điện thoại có thể đăng ký với nhiều số tài khoản
   • Dịch vụ SMS Banking của Ngân hàng BIDV đã hỗ trợ các mạng di động: MobiFone, VinaPhone, Viettel,Vietnamobile và Gmobile.
   {/td}
   {/tr}
   {/tbody}
   [/xtable]
   (*) Lưu ý: Nếu Khách hàng chưa đăng ký dịch vụ BSMS, nhập sai số tài khoản sẽ không có tin nhắn phản hồi.
   Hỗ trợ khách hàng: 1900 55 55 77/ 1900 92 47/ 04 22200588
   Để xem chi tiết hướng dẫn đăng ký và sử dụng dịch vụ BSMS, vui lòng download tài liệu tại đây.
    
   Đang tải...

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI