Hướng dẫn sử dụng SMS Banking cho khách hàng Oceanbank

By KVS - 8/1/16 402 0

  1. Hướng dẫn sử dụng SMS Banking cho khách hàng Oceanbank

   Hỗ trợ khách hàng: 1900 555577/ 043 285 8585


   A. Hướng dẫn chung
   [xtable=skin1|border:1|cellpadding:0|cellspacing:0|bcenter|100%x@]
   {tbody}
   {tr}
   {td}
   TT
   {/td}

   {td}
   NỘI DUNG
   {/td}

   {td}
   CÚ PHÁP gửi 8149
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=colspan:3}
   Dành cho khách hàng có tài khoản tại OceanBank và đã đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   1​
   {/td}

   {td}Đăng ký bổ sung dịch vụ nhận thông báo biến động số dư tài khoản khi đã đăng ký SMS Banking thành công{/td}

   {td}
   OJB/ OB DK 1
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   2​
   {/td}

   {td}Đăng ký bổ sung dịch vụ tra cứu số dư, lịch sử giao dịch khi đã đăng ký SMS Banking thành công{/td}

   {td}
   OJB/ OB DK 2
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   3​
   {/td}

   {td}Đăng ký bổ sung dịch vụ VnTopup khi đã đăng ký SMS Banking thành công{/td}

   {td}
   OJB/ OB DK 3
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   4​
   {/td}

   {td}Đăng ký bổ sung dịch vụ Thanh toán hoá đơn khi đã đăng ký SMS Banking thành công{/td}

   {td}
   OJB/ OB DK 4
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   5​
   {/td}

   {td}Nhận thông báo biến động số dư tài khoản{/td}

   {td}
   Hệ thống tự động trả về tin nhắn thông báo tài khoản tăng/giảm​
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   6​
   {/td}

   {td}Tra cứu số dư tài khoản mặc định{/td}

   {td}
   OJB/ OB SD
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   7​
   {/td}

   {td}Tra cứu số dư tài khoản tuỳ chọn{/td}

   {td}
   OJB/ OB SD SốTàiKhoản
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   8​
   {/td}

   {td}In sao kê 05 giao dịch gần nhất của khoản mặc định{/td}

   {td}
   OJB/ OB GD
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   9​
   {/td}

   {td}In sao kê 05 giao dịch gần nhất của khoản mặc định{/td}

   {td}
   OJB/ OB GD SốTàiKhoản
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   10​
   {/td}

   {td}Đặt mật khẩu cho dịch vụ chuyển khoản (Bắt buộc){/td}

   {td}
   OJB/ OB MK NOP MậtKhẩu
   Mậtkhẩu gồm 8 ký tự​
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   11​
   {/td}

   {td}Thực hiện giao dịch chuyển khoản{/td}

   {td}
   OJB/ OB CK SốTiền SốTàiKhoảnNguồn SốTàiKhoảnĐích
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   12​
   {/td}

   {td}Thanh toán cước di động trả sau{/td}

   {td}
   OJB/ OB TT MãNhàCungCấp SốĐiệnThoại
   Không cần nhập SốĐiệnThoại nếu thanh toán cho chính thuê bao​
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   13​
   {/td}

   {td}Huỷ đăng ký dịch vụ nhận thông báo biến động số dư tài khoản khi đã đăng ký SMS Banking thành công{/td}

   {td}
   OJB/ OB HDK 1
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   14​
   {/td}

   {td}Huỷ đăng ký dịch vụ tra cứu số dư, lịch sử giao dịch khi đã đăng ký SMS Banking thành công{/td}

   {td}
   OJB/ OB HDK 2
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   15​
   {/td}

   {td}Huỷ đăng ký dịch vụ VnTopup khi đã đăng ký SMS Banking thành công{/td}

   {td}
   OJB/ OB HDK 3
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   16​
   {/td}

   {td}Huỷ đăng ký dịch vụ Thanh toán hoá đơn khi đã đăng ký SMS Banking thành công{/td}

   {td}
   OJB/ OB HDK 4
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   17​
   {/td}

   {td}Kiểm tra các dịch vụ đã đăng ký{/td}

   {td}
   OJB/ OB XDK
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   18​
   {/td}

   {td}Tải ứng dụng Mobile Banking.
   (Dành cho điện thoại kết nối Internet và hỗ trợ Java).{/td}

   {td}
   SET OJB
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=colspan:3}Lưu ý:
   • Quý khách đăng ký sử dụng chùm dịch vụ SMS Banking tại các chi nhánh OceanBank.
   • Một số điện thoại có thể đăng ký cho nhiều số tài khoản khác nhau của 1 khách hàng. Tuy nhiên, 1 tài khoản chỉ có thể được đăng ký tối đa với 3 số điện thoại.
   • Hiện tại, OceanBank đang cung cấp miễn phí dịch vụ thông báo biến động số dư. OceanBank không quy định số tiền tối thiểu đối với dịch vụ thông báo biến động.
   • Hạn mức chuyển khoản tối đa 10.000.000đ/lần và 100.000.000đ/ngày.
   • Dịch vụ SMS Banking của OceanBank hỗ trợ các mạng di động: MobiFone, Viettel, VinaPhone, Vietnamobile và Gtel Mobile.
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td=colspan:3}
   Dành cho tất cả các khách hàng
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   19​
   {/td}

   {td}Tra cứu thông tin trợ giúp dịch vụ SMS Banking của OceanBank{/td}

   {td}
   OJB/ OB HELP
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   20​
   {/td}

   {td}Tra cứu thông tin trợ giúp dịch vụ xem số dư tài khoản tại OceanBank{/td}

   {td}
   OJB/ OB HELP SD
   {/td}
   {/tr}
   {tr}
   {td}
   21​
   {/td}

   {td}Tra cứu thông tin trợ giúp dịch vụ sao kê 05 giao dịch của tài khoản tại OceanBank{/td}

   {td}
   OJB/ OB HELP GD
   {/td}
   {/tr}
   {/tbody}
   [/xtable]
   B. Hướng dẫn dịch vụ chuyển khoản

   Hướng dẫn đăng ký
   Quý khách đến PGD của OceanBank và tiến hành đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển khoản nằm trong gói dịch vụ SMS Banking.

   Hướng dẫn chuyển khoản
   Để chuyển khoản, quý khách soạn tin nhắn theo cú pháp sau:
   OJB/ OB CK SốTiền [TàiKhoảnNguồn] TàiKhoảnĐích gửi tới 8149
   Trong đó:
   + OJB/ OB: Là từ khoá của OceanBank
   + CK: Là mã dịch vụ chuyển khoản
   + SốTiền: Là số tiền quý khách muốn chuyển khoản
   + TàiKhoảnNguồn: Là tài khoản chuyển tiền. Nếu không nhập, hệ thống mặc định là chuyển khoản từ tài khoản chính của quý khách.
   + TàiKhoảnĐích: Là tài khoản nhận tiền. Nếu quý khách nhập số điện thoại, hệ thống sẽ tự kiểm tra tên và số tài khoản chính của số điện thoại đó.

   VD: Quý khách là chủ tài khoản số 00000501501100005 có mật khẩu chuyển khoản là 12345678 chuyển khoản 100.000đ cho tài khoản số 0000501501100010. Quý khách soạn tin nhắn theo cú pháp:
   OJB/ OB CK 100000 00000501501100005 0000501501100010 gửi tới 8149

   Lưu ý: Trong một ngày quý khách được phép thực hiện chuyển khoản tối đa 100.000.000 đ. (Hạn mức số tiền giao dịch trong ngày được gộp chung với dịch vụ thanh toán hóa đơn)

   Hỗ trợ khách hàng: 1900 555577/ 043 285 8585
   Để xem chi tiết hướng dẫn đăng ký và sử dụng dịch vụ SMS Banking, vui lòng download tài liệu tại đây
    
   Đang tải...

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI