Iran chặn chuyến bay đến và đi từ khu người Kurd ở Bắc Iraq

By TinTuc - 25/9/17 71 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI