Kình ngư Olympic 2016 phát hiện mắc ung thư nhờ một bức ảnh

By VNExpress - 25/10/16 72 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI