Nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Hồng Lợi - Cuộc sống là những điều tốt đẹp.

By MacKen - 20/3/17 104 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI