Nâng cao hiệu quả chăm sóc người khuyết tật

By BacNinh - 2/12/16 67 0

  1. Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc cơ quan chức năng khiến sự hoạt động của họ bị hạn chế hoặc không thể thực hiện được. Sức khỏe của người khuyết tật bị suy giảm nghiêm trọng họ luôn bị ốm đau, bệnh tật hành hạ.


   Đa phần người khuyết tật sống dưới mức nghèo khổ bởi họ không có việc làm, không có nguồn thu nhập ổn định, chủ yếu sống dựa vào gia đình, người thân hay cộng đồng giúp đỡ. Người khuyết tật lại luôn phải đối mặt với sự kỳ thị, phân biệt đối xử khiến họ bi quan, sống khép mình không muốn giao tiếp xã hội.

   Đảng và Nhà nước ta có rất nhiều chế độ, chính sách trợ giúp người khuyết tật, đặc biệt Luật Người khuyết tật được ban hành tạo hành lang pháp lý, đảm bảo cho người khuyết tật được chăm sóc, giúp đỡ nhiều mặt về đời sống ăn, ở, học hành, việc làm, khám chữa bệnh… giúp người khuyết tật tự tin vươn lên trong cuộc sống, góp phần bảo đảm thực hiện chính sách an sinh xã hội.

   Theo thống kê, Bắc Ninh có khoảng trên 30.000 người khuyết tật với nhiều dạng và mức độ khác nhau. Thực hiện chính sách đối với người khuyết tật, đến nay, ngoài số người khuyết tật được chăm sóc nuôi dưỡng trong các Trung tâm bảo trợ xã hội, có 14.141 người khuyết tật được trợ cấp hàng tháng với mức bình quân 540.000 đồng/người/tháng; 14.141 người khuyết tật được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức bình quân 610.000 đồng/người/năm.

   Hàng năm tỉnh tổ chức nhiều đợt mổ mắt thay thủy tinh thể cho hàng trăm người mù, mổ chỉnh hình phục hồi chức năng cho nhiều trẻ khuyết tật, sứt môi, hở hàm ếch, cấp hàng nghìn trang bị hỗ trợ cho người khuyết tật vận động, người mù như: xe lăn, lạng, gậy dẫn đường… Những hỗ trợ này phần nào giúp người khuyết tật có điều kiện hòa nhập cộng đồng.

   Tuy vậy, những chương trình này chưa đủ bền vững bảo đảm sự bình đẳng toàn diện của người khuyết tật trong cộng đồng xã hội. Để đảm bảo chăm sóc người khuyết tật có hiệu quả lâu dài, bền vững chúng ta cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi sau đây:

   Một là, tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội, y tế, văn hóa giáo dục, dạy nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý… Bởi vì chỉ khi người khuyết tật được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội mới giúp họ nâng cao thể chất, bớt đi những mặc cảm xây dựng cuộc sống tự lập.

   Hai là, tạo điều kiện để người khuyết tật có việc làm phù hợp, có thu nhập ổn định. Điều này rất quan trọng vừa giúp người khuyết tật có vị thế trong xã hội, tự tin trong cuộc sống vừa giúp xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh. Muốn làm tốt điều này đòi hỏi các Trung tâm dịch vụ việc làm phải có các chương trình tư vấn cho người khuyết tật một cách thích hợp, có sự gắn kết ba mặt: người khuyết tật-Trung tâm dịch vụ việc làm-các nhà sử dụng lao động.

   Ba là, xã hội hóa chăm sóc người khuyết tật, giúp đỡ chăm sóc của cộng đồng với họ mang tính chất thường xuyên. Hơn nữa chế độ của Nhà Nước đối với khuyết tật chỉ có hạn cho nên đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội trong việc chăm sóc người khuyết tật. Đây là một biện pháp chăm sóc hiệu quả nhất.

   Bốn là, tăng cường giáo dục kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho gia đình có người khuyết tật, bản thân người khuyết tật để họ tự chăm sóc sức khỏe bản thân. Điều này hết sức quan trọng, chỉ khi người khuyết tật tự nhận thức được trách nhiệm tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình thì an sinh xã hội mới thực sự bền vững.

   Chăm sóc người khuyết tật vừa là trách nhiệm, vừa thể hiện tính nhân văn cao cả của dân tộc, Nhà nước ta. Nhân ngày Quốc tế người khuyết tật, chúng ta hãy cùng chung sức, chung tay giúp đỡ người khuyết tật một cách thiết thực.

   Nguồn BacNinh...
    
   Đang tải...

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI