Người khuyết tật

Người khuyết tật, khi nhắc đến là làm chúng ta gợi nhớ đến những con người có một hoặc nhiều khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần mà vì thế gây ra suy giảm đáng kể và lâu dài đến khả năng thực hiện các hoạt động, sinh hoạt hàng ngày. Người khuyết tật Việt Nam, Vì tương lai tươi sáng của người khuyết tật, Ngày quốc tế người khuyết tật: Ngày 3 tháng 12 , Ngày người khuyết tật Việt Nam: Ngày 18 tháng 4

  • Cần bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến vấn đề việc làm cho người khuyết tật
  • Thanh Hóa: Hơn 14.160 đối tượng chính sách được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí
  • Yên Bái tổ chức Diễn đàn trẻ em 2016
  • Bảo đảm cho người khuyết tật thực hiện đầy đủ quyền bình đẳng và cơ hội phát triển
  • Trợ giúp người khuyết tật tự lực vươn lên
  • Thư viện miễn phí của cô giáo tàn tật Huỳnh Thanh Thảo
  • Người khuyết tật vẫn khó tìm việc làm
  • Đà Nẵng điều trị miễn phí cho trẻ khuyết tật
  • Đào tạo nghề, hỗ trợ người khuyết tật tìm việc
  • Đà Nẵng: Hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội
  • Tập huấn kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật cho cán bộ nguồn
  • Người khuyết tật được cấp thẻ BHYT miễn phí?
  • "Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra"!
  • Tập đoàn Chubb tiếp sức trẻ em khuyết tật Việt Nam
  • Việc làm cho người khuyết tật: Trách nhiệm của cả cộng đồng
  • Phụ nữ: Từ thách thức tới cơ hội

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI