Nhiều lúc chỉ muốn hét lên: Trời đã sinh ta, tại sao còn sinh thêm môn Toán?

By SoHa - 12/6/17 52 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI