Ông Kim Jong-un ra lệnh toàn bộ công nhân Triều Tiên rút khỏi Trung Quốc

By TinTuc - 30/10/17 34 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI