KHÁT VỌNG SỐNG Blog

Quán cơm chay 0 đồng 0

Quán cơm chay 0 đồng

Vào buổi trưa hằng ngày, quán chay Tịnh Lạc phát ít nhất 30 suất cơm chay 0 đồng để chia sẻ với người nghèo. Và thỉnh thoảng, quán mang hàng trăm suất cơm chay...

Lớp học đặc biệt 0

Lớp học đặc biệt

57 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh éo le đã được Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La chăm sóc, dạy dỗ trong chương trình ‘Học kỳ trong quân đội’ và...