CÁCH THỨC GIÚP ĐỠ

Về cách thức giúp đỡ hoàn cảnh cưu mang - TẤM LÒNG VÀNG - NHÂN ĐẠO

Về cách thức giúp đỡ:

 

Hiện diễn đàn có các cách thức giúp đỡ sau:

 

1. Cưu mang thường xuyên (CMTX):

Đây là cách thức giúp đỡ mà người giúp hàng tháng chuyển cho người được giúp một khoản tiền giống như người thân gửi tiền cho người thân (thường gửi qua ATM, hoặc bưu điện). Muốn cưu CMTX một ai đó, bạn chỉ việc vào mục Đăng ký cưu mang để đăng ký.

 

Sau đó tổ Điều phối sẽ liên hệ với bạn thông qua diễn đàn, email... Việc CMTX không nhất thiết là bạn phải giúp người đó trọn đời, bạn có thể đăng ký 1-2 tháng, 1- 2 năm và bạn có quyền chấm dứt khi muốn, miễn là bạn có thông báo lại với Diễn đàn để tìm nguồn thay thế.

 

Những trường hợp nhận được CMTX thường là những người không còn khả năng lao động hoặc khả năng lao động không đủ nuôi bản thân và gia đình, hay sinh viên nghèo ăn học... Diễn đàn luôn khuyến khích các bạn trực tiếp chuyển tiền theo từng tháng, nhưng nếu điều kiện không thể thực hiện được thì bạn có thể nhờ các thành viên khác hoặc Diễn đàn giúp đỡ.

 

2. Cưu mang không thường xuyên (CMKTX):

Đây là cách thức giúp đỡ một lần, hay vài lần không theo định kỳ nhằm giúp một hoàn cảnh nào đó vượt qua cơn ngặt nghèo như bị bệnh, tai nạn, thiên tai… trên tinh thần lá lành đùm lá rách.

 

 

 

*Lưu ý: BQT không chịu trách nhiệm về những khoản tiền mà bạn gửi nhờ thủ quỹ chuyển giúp, còn những giao dịch giữa các thành viên với nhau ở ngoài thì BQT không chịu trách nhiệm.

 

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI