Tagged: Cơm chay 0 đồng

Quán cơm chay 0 đồng 0

Quán cơm chay 0 đồng

Vào buổi trưa hằng ngày, quán chay Tịnh Lạc phát ít nhất 30 suất cơm chay 0 đồng để chia sẻ với người nghèo. Và thỉnh thoảng, quán mang hàng trăm suất cơm chay...