Tagged: Lớp học đặc biệt

Lớp học đặc biệt 0

Lớp học đặc biệt

57 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh éo le đã được Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La chăm sóc, dạy dỗ trong chương trình ‘Học kỳ trong quân đội’ và...