Tăng ni, phật tử chùa Giác Huệ, Q7: Sẻ chia với người dân vùng hoàn lưu bão Yên Bái

By CATP - 26/10/16 92 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI