Thanh Hóa: Hơn 14.160 đối tượng chính sách được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí

By DanSinh - 29/12/16 60 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI