Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Saitama, Nhật Bản thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực

By TinTuc - 1/11/17 40 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI