Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Canada chủ trì họp báo sau hội đàm

By TinTuc - 9/11/17 19 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI