Vietcombank xin lỗi vì từ chối mở thẻ cho người khuyết tật

By MacKen - 17/9/16 85 0

ĐỒNG HÀNH CHÚNG TÔI